Údržba pozemků, a.s.
Průmyslová zóna František
Na Františku 1370/5
735 35 Horní Suchá
Infolinka
+420 602 569 723
Pracovní doba
Pondělí - Pátek: 08:00 - 17:00 Sobota - Neděle: Zavřeno

Společnost Údržba pozemků, a.s. nabízí kácení stromů včetně frézování pařezů a štěpkování větví. Při realizaci používáme výkonnou techniku a využíváme letité zkušenosti jak s klasickým kácením, tak s kácením rizikovým.

Rizikové kácení patří mezi nejrizikovější práce v odvětví arboristiky a výškových prací. Při práci je třeba používat lana, jistící a bezpečnostní prvky. Naši pracovníci zajistí odborné postupné seřezání dřevin bez poškození okolního majetku ať už využitím montážních plošin, nebo stromolezeckou technikou.

Nabízíme pomoc také s přípravou podkladů pro povolení ke kácení, např. se sadovnickým hodnocením dřevin - dendrologickým posudkem.

Zajistíme pro Vás realizaci náhradní výsadby včetně následné péče.

 

Kdy kácet?

Podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Touto dobou vyhláška rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Je však potřeba mít na paměti možné teplotní výkyvy, které mohou znamenat zkrácení této doby.
Výjimku může udělit v povolení ke kácení příslušný obecní úřad, zejména v případě, jedná-li se o tzv. havarijní kácení, tedy odstranění dřevin ohrožujících bezprostředně své okolí.

Potřebuji povolení?

Jsou-li dřeviny součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, pak povolení potřebujete vždy.
Dále povolení potřebujete pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin

Povolení nepotřebujete pro:

 • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • Dřeviny, které zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu

Ozvěte se nám:

  Jméno a příjmení
  Adresa
  E-mail
  Telefon
  Požadovaný datum realizace *
  Požadovaný čas realizace *
  Mám zájem o tyto služby:
  Bližší specifikace poptávky