Zahrady

Zpracujeme pro Vás konkrétní zahradní projekt s veškerou dokumentací – osazovací plán, realizační projekt, rozpočet a celkovou realizaci. Nabízíme komplexní zahradnické práce, které zahrnují – terénní a plošné úpravy pozemku, výsadba stromů, keřů a trvalek, mulčování rostlin kůrou, založení trávníku

Ročně pracovníci naší společností vysázejí cca 30.000 kusů stromů a keřů.

Údržba zeleně

Naše společnost je způsobilá pokosit pozemky na všech intenzitních třídách, od parků, městské zeleně až po pole a rumoviště. Disponujeme profesionální technikou.

Výsadby

Realizujeme výsadby vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů a keřů (výsadby parků, firemních objektů, rekultivačních ploch, stromořadí, soukromých zahrad atd.). Stromy dodáváme v balech i prostokořenné v různých velikostech, druhu a kultivaru.

Kácení

Realizujeme kácení a ořezy stromů nejen pro organizace a obce, ale i pro širokou veřejnost. Činnost zajišťují profesionální pracovníci, kteří absolvují pravidelná přeškolování.  Mechanizaci potřebnou při těchto pracích máme k dispozici, jsou to - motorové pily, nůžky, drtiče větví, mechanizmy pro odvoz drtě. Kácení provádíme i ve ztížených podmínkách (zástavba, komunikace, oplocení, hřbitovy, okolní vegetace).

Frézování pařezů

U kácených dřevin nabízíme také frézování pařezů až do hloubky 30cm pásovou pařezovou frézou. 

Návrhy a realizace zahrad