Vybudování biokoridoru v obci Bolatice

V roce 2019 naše společnost vybudovala lokální biokoridor v katastrálním území Bolatice.

V rámci biokoridoru bylo vysázeno 1223 listnatých stromů a 4829 listnatých keřů. Výsadba byla doplněna založením 12.150 m2 travnatých ploch lučního typu.Přečtěte si více

Nový stroj Vermeer S925TX

Na jaře letošního roku (2019) naše společnost zakoupila stroj Vermeer S925TX, který slouží jako mininakladač, manipulátor a s doplňkem zakladače trávníků Rotadarion jako velmi efektivní nástroj pro zakládání travnatých ploch. 

Přečtěte si více

Jak a proč odstraňovat jmelí?

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.Přečtěte si více

Kácení a ořezy stromů

Nabízíme kácení a ořezy stromů klasickou cestou, stromolezecky i za pomocí plošiny. Pravidla pro kácení stromů. Stromy s obvodem kmene nad 80 cm (měří se ve výšce 130 cm nad zemí) podléhají při kácení povolení příslušného odboru ochrany životního prostředí. Kácet lze pouze v období vegetačního klidu které nastává v období od 1.11. do 31.3. a dále dle místně příslušných výjímek.
Přečtěte si více