Jak a proč odstraňovat jmelí?

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.Přečtěte si více

Kácení a ořezy stromů

Nabízíme kácení a ořezy stromů klasickou cestou, stromolezecky i za pomocí plošiny. Pravidla pro kácení stromů. Stromy s obvodem kmene nad 80 cm (měří se ve výšce 130 cm nad zemí) podléhají při kácení povolení příslušného odboru ochrany životního prostředí. Kácet lze pouze v období vegetačního klidu které nastává v období od 1.11. do 31.3. a dále dle místně příslušných výjímek.
Přečtěte si více